Category Archives: Autodesk BIM

Tổng quan về BIM 360 Glue

Tổng quan về BIM 360 Glue

BIM 360 Glue là một điện toán đám mây dựa trên BIM quản lý và sản phẩm hợp tác kết nối toàn bộ nhóm dự án của bạn. Và sắp xếp công việc dự án BIM từ trước khi xây dựng thông qua thi công xây dựng. Truy cập vào các mô hình và dữ liệu dự án gần đây nhất trong suốt vòng đời dự án bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. BIM 360 Glue giúp bạn xem xét các dự án và giải quyết các vấn đề hợp tác nhanh hơn, trong khi thúc đẩy quá trình bố trí xây dựng.

Continue reading

BIM trong hệ thống cơ khí, điện, và bơm dẫn

Tạo chi tiết, chế tạo, và cài đặt các hệ thống côn trình phức tạp, giúp làm việc hiệu quả hơn, và có được những cơ hội kinh doanh mới.

Các hệ thống công trình hoàn hảo hơn

Phần mềm BIM của Autodesk cung cấp các công cụ tích hợp giúp người dùng thiết kế, tạo chi tiết, dự toán, chế tạo, và cải đặt các hệ thống công trình MEP (hệ thống cơ khí, điện, và bơm dẫn) nhanh chóng và chính xác hơn. Cải thiện khả năng điều phối công việc, tổ chức hợp lý các sự án, và giảm thiểu rủi ro cũng như lãng phí trên toàn bộ nhóm dự án.

Continue reading