Category Archives: Autodesk Cloud Service

Autodesk Cloud Services 2018

Autodesk Cloud Services 2018 – Cộng tác và tính toán mọi lúc, mọi nơi

Sức mạnh của đám mây

Giờ đây bạn có thể truy cập các công cụ của mình thông qua Internet mà không phải phụ thuộc vào một máy tính hay trên phần mềm. Hãy truy cập vào các dịch vụ đám mây đã chọn của Autodesk để tạo, chỉnh sửa, phân tích và chia sẻ công việc thông qua mô hình thuê bao dịch vụ phần mềm (SaaS).

Continue reading