Category Archives: Autodesk Moldflow 2019

11 YẾU TỐ LÀM MÁT KHUÔN HIỆU QUẢ – Phần 2

11 YẾU TỐ LÀM MÁT KHUÔN HIỆU QUẢ – Phần 2

02. Chiến lược làm mát cơ bản 

Hệ thống làm mát hiệu quả bắt đầu chỉ với một vài nền tảng thiết kế khuôn.

Starting strong / Khởi đầu đúng đắn

Đạt được nhiệt độ và áp suất ổn định với khởi đầu bằng các nền tảng cơ bản. Ba điểm sau đây đã quen thuộc đối với các kỹ sư, nhưng chúng cần thiết cho việc tối ưu hóa hiệu suất làm mát bằng sự kết hợp đúng đắn các yếu tố như tốc độ, chất lượng và chi phí cho việc ứng dụng.

Channel placement / Bố trí ống làm mát

Mục tiêu của định vị ống làm mát trong khuôn là để duy trì nhiệt độ bề mặt khuôn đồng nhất, xác định bởi độ sâu và khoảng cách các ống làm mát. Xem ví dụ cấu hình ống làm mát sau đây với thép khuôn P20 có đường kính ống nước (D) 11.1mm (7/16”), nhiệt độ dung dịch làm mát 30 độ C, và thời gian chu trình 17 giây (Hình minh họa 3).

Hình 3: Kích thước và vị trí ống làm mát có những tác động đáng kể và có thể dự tính được đối với sự khác biệt giữa nhiệt độ của khuôn và dung dịch tản nhiệt.

Continue reading

11 YẾU TỐ LÀM MÁT KHUÔN HIỆU QUẢ – Phần 1

11 YẾU TỐ LÀM MÁT KHUÔN HIỆU QUẢ – Phần 1

Cân bằng giữa tốc độ và chất lượng để giảm thời gian chu trình

Giới thiệu

Sự quan trọng của việc làm mát khuôn ?

Hình 1: Làm mát khuôn chiếm tỷ trọng hơn hai phần ba thời gian chu trình tổng thể trong việc sản xuất sản phẩm nhựa nóng chảy định hình sử dụng khuôn ép phun.

Continue reading