Category Archives: Autodesk PowerInspect 2019

Giải pháp kiểm tra chi tiết 3D các thiết bị sản phẩm với Autodesk PowerInspect 2018

Autodesk PowerInspect 2018 – Phần mềm kiểm tra 3D sản phẩm, thiết bị từ đơn giản cho đến phức tạp nhất

Autodesk PowerInspect công cụ kiểm tra bề mặt dạng tự do từ đơn giản cho đến phức tạp, trên tất cả các phần cứng kiểm tra của bạn.
Một giao diện trên tất cả các thiết bị sử dụng các công cụ thích hợp cho công việc của người sử dụng.

Continue reading