Category Archives: Autodesk PowerMill 2019

Giải pháp lập trình gia công nhiều trục hiệu quả với Autodesk PowerMill 2018

Giải pháp lập trình gia công nhiều trục hiệu quả với Autodesk PowerMill 2018

Autodesk PowerMill 2018 Chuyên gia trong lập trình gia công cao tốc & nhiều trục

Phần mềm Autodesk PowerMill  cung cấp các chiến lược phay toàn diện cho gia công tốc độ cao và gia công 5 trục. hệ thống JIG, đồ gá, các công cụ để sản xuất khuôn mẫu, lòng & lõi khuôn, chi tiết máy, và các bộ phận phức tạp.

Continue reading