Category Archives: C’SET SOFTWARE 3D VIEW

Phần mềm đọc & Phân tích dữ liệu 3DCAD-3DTascalX

Phần mềm đọc & phân tích dữ liệu 3DCAD – 3DTascalX

Công cụ phân tích dữ liệu 3D cao cấp

Khái quát về phần mềm 3DTascalX – Phần mềm được sử dụng rộng rãi tại Nhật Bản

  • Khái niệm về 3DTascalX là “beyond the 3D viewer” vượt ra ngoài  khả năng của người xem 3D.
  • Bởi vì chỉ có xem mô hình chế độ 3D là không đủ, nhưng một phần mềm 3D có quá nhiều chức năng và đắt tiền.
  • Là một người xem 3D, không giống như những người khác, nó được xây dựng bằng cách sử dụng Kawel Parasolid (*), giống như 3DCAD.
    (*) Parasolid là một dạng mô hình rắn 3D hàng đầu thế giới được sử dụng làm nền tảng của các sản phẩm Siemens PLM NX và Solid Edge (Trích dẫn từ công ty phần mềm Siemens PLM của HP)

Danh sách chức năng nổi bật

I. Visualize – Trực quan hóa mô hình 3D: Bạn có thể xác nhận mô hình 3D bằng nhiều hình thức khác nhau. Hình dung hoàn hảo của 30 dữ liệu không phải là cách dễ dàng. 30TascalX tái tạo trung thực màu sắc các bộ phận và cấu trúc phân cấp lắp ráp bằng cách thực hiện phân tích dữ liệu chi tiết. Ngoài ra, dễ dàng hình dung như xác nhận mặt cắt ngang và hiển thị trong suốt, …vv được thực hiện bằng thao tác đơn giản.

– View function: chức năng view [Ưu đãi dữ liệu: NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL co .. LTD./SEED Ltd.]

Bởi vì chức năng đồng bộ của phân cấp và một bộ phận, hoạt động được xử lý thoải mái ngay cả đối với dữ liệu lắp ráp lớn. Hơn nữa, PMI và điểm được hỗ trợ cho dữ liệu JT.

Continue reading