Category Archives: Navisworks Manager 2019

Tổng quan Navisworks Manager – Kết nối BIM

Autodesk Navisworks Manager – Kết nối, cộng tác làm BIM

Navisworks Manager 2019 tiếp tục cải tiến việc tích hợp luồng công việc BIM, với sự tập trung đặc biệt vào Revit, Recap 360 và IFC. Dưới đây là ba chủ đề chính mô tả giải pháp tíếp cận để phát triển Navisworks:

1. Tính hiện hành

Đảm bảo rằng Navisworks luôn cập nhật các định dạng tệp và định dạng dữ liệu mới nhất (ví dụ gần đây chúng tôi đã bổ sung thêm các cải tiến về IFC và hỗ trợ định dạng .vue)

2. Tích hợp

Tích hợp Navisworks với các giải pháp điện toán đám mây của Autodesk (ví dụ NavisWorks tích hợp với BIM 360 Glue), với các giải pháp và các sản phẩm bổ sung khác của bộ phần mềm Autodesk (ví dụ như chúng tôi đã đầu tư vào Navisworks tích hợp với Revit qua một số tính năng cho Revit 2018, tích hợp với Recap 360 Pro) .

3. Chất lượng

Sửa lỗi và ngăn chặn các lỗi có thể xảy ra.

Revit 2019 và Navisworks 2019 – Song hành cùng nhau.

Ba năm trước đây, với việc phát hành AutoCAD 2016, Autodesk đã giới thiệu khả năng đưa mô hình Navisworks trực tiếp vào ứng dụng thiết kế. Kể từ đó, họ đã làm việc không ngừng và cùng với nhóm Revit để cung cấp khả năng tương tự với phiên bản Revit 2019. Sử dụng tính năng ‘Mô hình điều phối’ bây giờ bạn có thể mở các tệp NWC & NWD và nhập chúng bằng tọa độ gốc hoặc tọa độ được chia sẻ. Và đối với Revit, bạn có thể hình dung mô hình phối hợp trong mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt ngang hoặc chế độ xem 3D.

Continue reading